Những dự án trọng điểm chậm tiến độ vì chậm vốn

Một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, năng lượng trọng điểm sau 10 năm triển khai vẫn chưa được hoàn tất và đang kêu “đói” vốn.

Về việc nhiều dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP.HCM chậm tiến độ, các nguyên nhân được đưa ra như vướng thủ tục, chậm thẩm định, chậm giao vốn, khó giải phóng mặt bằng…du an cham tien do