Đăng ký nhận thông tin mở bán mới nhất

Gặp 1 lần, vay được ngay

Các ngân hàng có gói vay tốt nhất

25năm
Thời hạn tối đa
8.5%
Lãi suất
6tháng
Thời hạn ưu đãi

Vay mua nhà dự án ưu đãi 6 tháng đầu

Thời hạn vay dài đến 25 năm

Hỗ trợ đến 80% giá trị nhà, đất định mua

Lãi suất vay ưu đãi

Giải ngân linh hoạt, nhận tiền trước khi hoàn thành thủ tục thế chấp

Nhận cam kết cho vay từ VIB trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc kể từ khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ

25năm
Thời hạn tối đa
9.29%
Lãi suất
36tháng
Thời hạn ưu đãi

Vay mua nhà dự án ưu đãi 36 tháng đầu

Được cho vay lên tới 10 tỷ đồng

Thời hạn vay vốn lên tới 25 năm

Có thể dùng chính bất động sản định mua làm tài sản đảm bảo

Xác định hạn mức vay ngay khi chưa cần tài sản đảm bảo

Nhận cam kết cho vay từ VIB trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc kể từ khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ

Tư vấn gói vay phù hợp nhất

dt1dt2dt3dt4dt5dt6dt1dt2dt3dt4dt5dt6

TIN TỨC CẬP NHẬP MỚI NHẤT